četrtek, 25. avgust 2016

Za urejen in kvaliteten javni prostor

Ker je eno od poslanstev društva že vse od ustanovitve tudi prizadevanje za kakovostnejši urbani prostor se je izvršni odbor društva, na pobudo nekaterih članov opredelil do zadnjih posegov v središču Nove Gorice.

Že v govoru ob ustanovitvi društva, leta 1979, je arhitekt Roni Nemec dejal: "Pomen kvalitete urbanega prostora - čitljivost, njegova estetska vrednost, njegov simboličen izraz današnjih družbenih vrednot - je danes nasploh, posebej pa še na Goriškem, ki nima posebne tradicije v urejanju in oblikovanju mest - premalo prisoten nasploh v javnosti." Zato je kot eno od področji delovanja društva opredelili tudi prizadevanje za "višjo kvaliteto mestnega ambienta"*.

Številna mesta rabo javnega prostora urejajo s posebnimi odloki (Ljubljana, Slovenj Gradec in druga), ureja ga tudi že sprejeta in veljavna zakonodaja. 

Z željo, da bi tudi na Goriškem z javnim prostorom ravnali čim bolj pazljivo ter v prizadevanju da bi bil izgled naših krajev primerljiv z drugimi mesti je v okviru izvršnega odbora nastal tekst:  
"Za urejen in kvaliteten javni prostor", ki si ga lahko preberete s klikom na povezavo.
* Govor arhitekta Ronija Nemca: Čemu društvo arhitektov, 16. 11. 1979 / hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
** fotografija: Rok Velikonja

Ni komentarjev:

Objavite komentar