O DRUŠTVU

Društvo Primorskih arhitektov, skrajšano ime "Društvo DPA", je bilo ustanovljeno 16. novembra 1979, kot prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in študentov arhitekture.

DPA deluje na območju občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Divača, Hrpelje - Kozina, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Mestna občina Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Renče -Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Sežana, Tolmin in Vipava.

"Čemu društvo arhitektov?" - govor arhitekta Ronija Nemca na ustanovnem srečanju društva leta 1979.NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 
Namen DPA je pospeševanje, podpiranje in razvijanje vseh dejavnosti, ki se ukvarjajo s problematiko arhitekture, krajine, prostora in okolja. Za izvrševanje svojega poslanstva DPA opravlja naslednje naloge:
- s svojo strokovno avtoriteto usmerja dejavnost arhitekture v najširšem smislu;

- skrbi za spoznavanje in predstavitev dobrih prostorskih in arhitekturnih praks;
- skrbi za dvig strokovne ravni arhitektov;
- aktivno sodeluje na področju odločanja o bodoči ureditvi prostora;
- kritično sodeluje z državnimi organi in institucijami pri vseh zadevah urejanja in oblikovanja prostora ter varstva okolja;
- prizadeva si, da se za vse pomembnejš e posege v prostor mesta in regije, zlasti pa za vse pomembne zgradbe in druge posege v prostor razpisujejo javni strokovni natečaji in/ali drugi demokratični postopki pridobivanja strokovnih rešitev ter pomaga pri njihovi izvedbi;
- daje pobude in podpore znanstveno raziskovalnemu delu s področ ja arhitekture in urejanja prostora;
- sodeluje z drugimi podobnimi ali sorodnimi društvi doma in v tujini;
- zastopa strokovne interese svojih članov;
- skrbi za nenehno vključevanje novih članov.


Delovanje društva ureja statut


ORGANIZIRANOST V MANDATU 2022-2025: 
Predsednica društva: Ines Bonutti.
Člani Izvršnega odbora društva: Jana Bavdaž (blagajnik), Viljem Fabčič, Polona Filipič, Simon Kerševan, Ines Kos, Mojca Magajne, Matej Štanta (tajnik) in Aleksandra Torbica (zapisnikar).

Za sodelovanje s partnerskimi društvi v skupini "CARINarnica - bivak urbane kulture" skrbita Ines Bonutti in Aleksandra Torbica. POSTANI ČLAN
K društvu je mogoče pristopiti ob izpolnitvi pristopne izjave, ki jo pošljete na sedež društva oziroma po elektronski pošti. Član(ica) DPA lahko postanejo arhitekti ali krajinski arhitekti ter študentje teh smeri, ki delujejo ali imajo stalno bivališče na območju severne Primorske. V članstvo se lahko vključijo tudi osebe, ki po osnovni izobrazbi niso arhitekti se pa poklicno
ukvarjajo s prostorsko problematiko.

Letna članarina za znaša 30 evrov, za študente je članstvo v društvu brezplačno.
Članarino za tekoče leto je potrebno skladno s statutom poravnati do 30. junija.

naziv: Društvo primorskih arhitektov
naslov: Prvomajska 13, 5000 Nova Gorica
št. računa: TRR SI56 0475 0000 0765 866
davčna številka: SI 80918492


Ni komentarjev: