petek, 30. maj 2014

Mednarodna konferenca: "PROJEKT PUMAS - celostna prometna strategija"

4. junij 2014, Nova Gorica, Hotel Perla

CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE: NAČRTOVANJE NA LOKALNI RAVNI TER IZVEN ADMINISTRATIVNIH MEJA  
Uradni jeziki na konferenci: angleščina, slovenščina, italijanščina

Evropska komisija opredeljuje celostne prometne strategije (CPS, ang. SUMP) kot pomembno orodje pri soočanju z mobilnostnimi izzivi v mestih. Ti načrti so postali tudi del Akcijskega načrta mobilnosti v mestih EU in pričakujemo lahko, da bodo kmalu igrali pomembno vlogo pri oblikovanju evropskih prometnih politik (Obvestilo Komisije za Evropski parlament “Skupaj h konkurenčni in z viri gospodarni mobilnosti v mestih, Bruselj, 17. 2. 2013).  www.ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm.

Evropska komisija skrbi za koordinacijo med projekti, ki obravnavajo CPS, ter na ta način spodbuja razvijanje koncepta trajnostne mobilnosti ter izmenjavo teorije in praktičnih izkušenj.

Projektni partnerji iz 5 držav območja Alp (Avstrija, Francija, Italija, Nemčija in Slovenija) ter drugih pilotnih območij vas vabijo k razpravi o razvijanju 4 glavnih stebrov trajnostnega načrtovanja na različnih administrativnih ravneh ter izkušnjah različnih evropskih držav s čezmejnim sodelovanjem:


  • poznavanje konteksta načrtovanja na lokalni ravni
  • sodelovanje z lokalno skupnostjo pri oblikovanju ciljev
  • predhodno vrednotenje predlaganih ukrepov
  • spremljanje izvajanja ukrepov ter vrednotenje učinkovitosti. 


Registracija: www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/konferenca.aspx 

PROGRAM

Moderator: Matej Praprotnik

8:30 - 9:00
Registracija

9:00 - 9:30
Pozdravni nagovor
Matej ARČON
Župan, Mestna občina Nova Gorica

Projekt PUMAS ter cilji letne konference
Giuseppe MELLA
Mesto Benetke (Italija), PUMAS partner


Jutranji del

9:30 - 12:00
Primeri območnega in čezmejnega trajnostnega prometnega načrtovanja:: 6 primerov dobrih praks v Evropi

Pilotna aktivnost mesta Nova Gorica: urbano/podeželsko območje ter čezmejni trajnostni prometni načrt
Luka MLADENOVIČ
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Marco MARMOTTI
Občina Gorica (Italija)

Trajnostni prometni načrt za mesto Videm

Enrico PIZZA, Odbornik za promet in okolje, Občina Videm

Provinca Voralberg (Avstrija)
Oliver ROIDER
BOKU Univerza, Dunaj

Grand Genève, Agglomeration franco-
valdo-genevoise
Melanie BETZ
Gospodarska zbornica Lyon (Francija), PUMAS partner

Odmor za kavo (10:45-11:15)


Dunaj – Načrtovanje mobilnosti Dunaj-Schwechat - letališče Dunaj
Gregor STRATIL-SAUER, Vincent NEUMAYER, Oddelek za razvoj mest in načrtovanje, Občina Dunaj

Consorcio Transfrontalier Bidasoa-
Txingudi (Španija-Francija)
Jose Antonio SANTANO
Župan mesta Irun (Španija)
12:00 - 13:00
Povezovanje in načini širjenja ideje CPS: rešitve v okviru projekta PUMAS

Nacionalna referenčna točka za trajnostno mobilnost
Polona DEMŠAR MITROVIČ
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Slovenija

CIVINET
Vlado BABIĆ
Predstavnik mreže CIVINET

Platforma Skupnosti Območje Alp
Till SCHUMMER
FernUniversität (Univerza v Hagnu) (Nemčija), PUMAS partner

Vprašanja in odgovori (12.45-13.00)

13:00 - 14:00
Kosilo
Popoldanski del
14:00 15:30
CPS v Evropi: izzivi in projekti (okrogla miza)

Trajnostni mestni prometni načrti v Evropi
Rob JEURING
ELTIS

BUMP
Fabio TOMASI
AREA Science Park, Vodja pisarne za mednarodne projekte, Trst

CIVITAS WIKI
Simone BOSETTI
Transport Engineer, TRT Trasporti e Territorio

ENDURANCE
Robert PRESSL
FGM-AMOR, ENDURANCE

Sklepne besede
Rob JEURING
ELTIS

16:30 - 18:30
Vodeni ogled Nove Gorice in Gorice (izbirno)
19.30
Večerja (samo za govorce in partnerje projekta PUMAS)
  

Ni komentarjev:

Objavite komentar