ponedeljek, 9. februar 2015

SPOZNAVNO SREČANJE društev in drugih nevladnih organizacij s področja kulture in sedežem v Mestni občini Nova Gorica


Društvo Asociacija – Mreža NVO v kulturi in Regionalno stičišče NVO Planota 
vabita na 

SPOZNAVNO SREČANJE društev in drugih nevladnih organizacij s področja kulture in sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki bo v torek, 10. 2. 2015, ob 15.00, v Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, 1. nadstropje)

Namen srečanja je predstavitev Asociacije in kampanje »Demokratizirajmo lokalne kulturne politike« ter skupen dogovor o individualnem načrtu sodelovanja v prihajajočih mesecih. 

Kot verjetno že veste, se je v začetku 2014 krovni zakon v kulturi spremenil in po novem 14. členu ZUJIK-a lokalnim skupnostim, toliko bolj mestnim občinam, nalaga sprejemanje Lokalnih programov za kulturo (LPK) oz. druge načine opredelitve javnega interesa na področju kulture. Dolgo pričakovano zakonodajno določilo vnaša v lokalne politične prakse nov izziv in priložnost – oblikovanje in izvajanje strateškega, strokovnega, transparentnega in ambicioznega razvoja kulture na lokalnem nivoju, ki bo tako lahko konkurenčna pri (recimo) črpanju sredstev iz nove finančne perspektive EU. 

Omenjeni 14. člen ZUJIK-a narekuje, da morajo vse lokalne skupnosti sprejeti svoje lokalne programe za kulturo do avgusta 2014, vendar jih je kljub temu izmed 212 to do sedaj storilo le 12, od tega 5 mestnih občin (tudi vaša). Še redkeje je kateri izmed že sprejetih lokalnih programov za kulturo nastal v sodelovanju s civilno družbenimi deležniki, kulturnimi akterji, torej na demokratičen, participatoren način. Kljub temu da ZUJIK občinam ne narekuje načina, kako naj svoje lokalne programe za kulturo oblikujejo in sprejemajo, je participacija civilne družbe pri sooblikovanju kulturne politike na nivoju države postala standard. Ta standard vpeljujejo tako zakonodajna določila, ki se ne tičejo izključno kulture (recimo Resolucija o normativnih dejavnostih), kakor krovni zakon za kulturo, ZUJIK, v svojem drugem poglavju »Sodelovanje civilne družbe« in nenazadnje tudi dosedanje prakse pri sooblikovanju kulturne politike (recimo vzpostavitev dialoških skupin MK), ki so jo posvojile tudi že nekatere (redke) lokalne skupnosti in kar bi moralo biti nacionalno merilo za sooblikovanje lokalnih kulturnih politik. 

Asociacija se kot mreža (sedaj že več kot) 70 NVO v kulturi že od leta 2003 intenzivno zavzema za izboljšanje delovnih pogojev in sistemskega položaja NVO v umetnosti in kulturi ter samozaposlenih v kulturi s spodbujanjem civilnega dialoga, proaktivnega vključevanja v procese sooblikovanja kulturne politik v vseh faza na nacionalnem nivoju. Z izborom nekaterih naših dosežkov se lahko spoznate tukaj

Glede na to da na Asociaciji že nekaj časa zaznavamo potrebo NVO v kulturi, kulturnih akterjev na lokalnem nivoju po premikih v razumevanju »lastništva« kulturne politike, torej spoznanja kdo vse ima »pravico« sooblikovati kulturni razvoj tudi na ravni lokalnih skupnosti, smo se določili v okviru projekta »Umeščanje NVO v kulturi« (operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada) to potrebno vsaj delno servisirati. Asociacija bo tako v prihajajočih mesecih koordinirala kampanjo »Demokratizirajmo lokalne kulturne politike«, katere cilje je povezati NVO v kulturi iz vseh 11-ih mestnih občin in jih opolnomočiti za dialoško sooblikovanje lokalnih kulturni politik. 

Aktivnosti, predvidene v okviru kampanje »Demokratizirajmo lokalne kulturne politike«, so: 
  • mentoriranje, svetovanja, usposabljanja in izobraževanje NVO v kulturi v njihovih lokalnih okoljih za njihovo opolnomočeno vstopanje v dialog z lokalnimi oblastmi glede sooblikovanje lokalne kulturne politike; 
  • vzpostavitev nacionalne mreže NVO v kulturi za lokalne kulturne politike kot trajnostne »peer-to-peer« mreže za sodelovanje, izmenjavo izkušenj, informacij, itd.; 
  • zagovorniška podpora na nacionalnem nivoju za demokratizacijo lokalnih kulturnih politik (organizacija javne tribune na temo LPK, komunikacija z MK, itd.). 

S prijaznimi pozdravi, Anela Bešo, vodja projekta Umeščanje NVO v kulturi 
Darijan Krpan, vodja projekta Regionalno stičišče NVO Planota 

Ni komentarjev:

Objavite komentar