ponedeljek, 4. november 2013

Strokovno izobraževanje v aktivni hiši Lumar

Dne 6. novembra ob 13:00 uri bo v Aktivni hiši v Dragočajni pri Medvodah ponovno organizirano strokovno izobraževanje za arhitekte o Aktivni hiši. Izobraževanje organizira podjetje LUMAR v sodelovanju s podjetjem VELUX Slovenija in Zbornico za arhitekturo in prostor.

Aktivna hiša je enodružinska hiša, ki demonstrira celosten pristop načrtovanja z integracijo treh ključnih kriterijev: energije, bivalnega okolja in vpliva na okolje. Je vizija gradnje prihodnosti, ki nudi uporabniku zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje.

V sklopu izobraževanja bo arhitektom podana informacija o konceptu aktivna hiša, o izvedbi, tehnologiji, energijski bilanci hiše in analizi osvetlitve. Slišali boste izkušnje arhitekta in izvajalca ter imeli možnost merjenja vpliva oken na svetlobne vrednosti.

Izobraževanje je omejeno na max. 20 udeležencev!

Spoštovani člani ZAPS, ZAPS si prizadeva zagotavljati čim bolj kakovostna izobraževanja za svoje člane. Pozornost namenjamo izbiri vsebin predavanj in pokritosti poglavitnih sklopov: zakonodaja, tehnika in strokovna praksa. Pri organizaciji in kritju stroškov določenih tem pomagajo zainteresirani proizvajalci, pri drugih pokriva stroške ZAPS. Resna težava pri organizaciji, s katero se spopadamo v zadnjem času je razkorak med številom prijavljenih na predavanje in dejanski številom prisotnih. Dogaja se, da zaradi števila prijavljenih najemamo večje predavalnice, ki so potem napol prazne, ali da se predavanja in ogledov z možnostjo omejenega števila udeležencev, ne morejo udeležiti zainteresirani zaradi zasedenih prijav članov, ki se dogodka potem ne udeležijo. S tovrtsnimi dejanji se močno znižuje pripravljenost partnerjev za bodoče sodelovanje na projektih in ugled ZAPS. Predavateljem želimo zagotoviti delovanje v spodbudnem okolju. Zato apeliramo n a večjo odgovornost pri prijavah - s prijavo se resno in odgovorno zavezujete, da se boste predavanj tudi udeležili. 


Prosimo, da se prijavite, če se boste udeležili ogleda, saj v nasprotnem primeru onemogočate ogled drugimi zainteresiranimi udeleženci.


Več informacij o programu in prijava na: http://www.aktivnahisa.si/dogodki/

Ni komentarjev:

Objavite komentar