četrtek, 14. februar 2013

Barvna študija obnove fasad stolpnic ob ulici Gradnikove brigade
"De gustibus et coloribus nan est disputandum"
"0 barvah in okusih se ne razpravlja" - Latinski pregovor

Ravno zato, ker so barve subjektivne, se zdi pomembno, da se barve fasad in s tem prepoznavnost mesta ne prepusti naključju.

Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju z avtorjem zazidalnega načrta Ulice Gradnikove brigade Tomažem Vugo, studijem Arhitravi in upravnikom Dom d.o.o. pripravila projekt barvne študije kot spodbudo za enoten in urejen pristop pri obnovi fasad mestnega jedra.

Ne znamo si predstavljati mesta brez zidov. Bivalni trendi kličejo k topli preobleki in večji izraznosti hladnih betonskih struktur. Nove tehnologije in subvencije spodbujajo vlaganja v obnove fasad predvsem k toplotni sanaciji stavb. Vgradnja "debelih" izolacijskih oblog z bogatimi barvnimi zaključki kliče po določitvi standardov za ohranitev urejene podobe mesta.

Mesta ne oblikujejo samo arhitekti in občinske inštitucije, pač pa predvsem ljudje s fasadami svojih stavb, svojimi balkoni, okenskimi policami, antenami, klimami,.. Ulica Gradnikove brigade je od svojega nastanka stopila v mesto z drzno in aktivno vizijo postaviti mestu hrbtenico. Ne glede na različna mnenja smo si enotni, da je Ulica Gradnikove brigade eden od prepoznavnih znakov Nove Gorice. V vsem tem času se je mesto razvijalo v tesni povezavi z ekonomskim razvojem družbe, ki živi na meji vsaj dveh kultur, ki neposredno vplivata na razvoj mesta. Arhitektura je skelet družbe, je njen kapital, je poligon, v katerem se izkazuje človekov instinkt za skupno bivanje.


VABLJENI NA ODPRTJE RAZTAVE
torek, 19. februar 2013, ob 17. uri
v avli Mestne občine Nova Gorica


Ni komentarjev:

Objavite komentar