sobota, 22. september 2012

Ogled Lantierijevega dvorca v Vipavi

Sobota  6.10.2012 od  10h  

Tip dogodka:

Voden ogled - Na ogled se je potrebno prijaviti pri kontaktni osebi najkasneje do četrtka 4.10.2012  

Lokacija:

VIPAVA

Vipava, Glavni trg (pred Lantierijevim dvorcem)     

Izvajalec:
Društvo primorskih arhitektov, Občina Vipava, Zavod za varstvo kulturne dediščine – OE Nova Gorica

Kontakt:          
Ines Kos, atelje.kos@siol.net, 041345295


Lantjerijev dvorec je eden pomembnejših objektov baročne vrtno-arhitekturne dediščine v Sloveniji.
Postavili so ga Lanthieriji sredi 17. stoletja, ki so bili znani kot vneti graditelji. Sprva je imel dvorec precej bolj skromno podobo, baročen sijaj pa je dobil v letih 1702 in 1742. Po prvi svetovni vojni je dvorec zgubil svoj prvotno rabo in vanj se je naselila vojska. Od leta 1991 je ta, vsem na očem, kljub svoji, z štukaturami bogati, fasadi ter izjemnimi freskami, klavrno propadal.
Glede na pomembno spomeniško vlogo objekta, je bil leta 2008 (le) proglašen za kulturni spomenik državnega pomena, na podlagi česar je občina, kot lastnik objekta,  lažje pristopila k pridobivanju evropskih sredstev za prenovo in jih leta 2010 tudi pridobila. Prenovitvena dela na objektu so se začela v letu  2011.  Predvidoma naj bi se dela zaključila v letu 2012. 
Prenovljeni prostori Lanthierijevega dvorca bodo namenjeni izobraževanju in znanstveno-raziskovalnemu delu. Urejeni bodo prostori za delovanje študijskega programa vinogradništva in vinarstva, centra za raziskave vina, center za raziskave na področju trženja vina in protokolarni prostori.  V prenovljeni stavbi bo našel prostor tudi muzej vinogradništva in vinarstva. V pritličnem delu stavbe bo obnovljena kapela, ki bo služila prvotnemu namenu.
Prenova Lantierijevega dvorca predstavlja eno zahtevnejših prenov na področju konservatorsko-restavratorskih posegov  v zadnjem odbodju na primorskem. Gradbena dela izvaja Stavbenik Koper, resavratorska dela pa Givo Ljubljana.
Prenovo Laniterijevega dvorca nam bodo prestavili predstavniki občine Vipava, ki je lastnik objekta, ter predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nova Gorice, ki so neposredno spremljali in usmerjali dela na objektu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar