sobota, 22. september 2012

4xMM NOVA GORICA Mesto Meje. Mesto Moderne. Mesto Mladih. Moje Mesto.

SPOVEDNICA PROSTORA 

 

Tip dogodka:
Interaktivna postavitev – razstava

Čas dogodka:
Od 1-5.10.2012 od 9h do 18h
 
Lokacija:
Kidričeva ulica - Bevkov Trg -   Trg Edvarda Rusjana

Izvajalec:
Društvo primorskih arhitektov, Kulturno umetniško društvo Delikatesa

Kontakt:
Aleksandra Torbica, at_studio@t-2.net, 031 308 668
Nejc Koradin, nejckoradin@gmail.com, 031 608 386

Spovednica mesta je namenjena komunikaciji med stroko in prebivalci mesta.
Preko Spovednice prostora (pavilion na Bevkovem trgu) se prebivalcem oziroma uporabnikom mesta predstavi stroka predvsem pa omogoči vpogled v vse projekte, ki so prispeli kot odziv na razpise občine na temo prenove centra mesta Nove Gorice. Projekti so bili osnova na kateri se je izoblikoval celovit projekt prenove javnih površin in sicer od Travnika do Rusjanovega trga pred Eda centrom, pa vse preko pasaže pred Trgovsko hišo do Bevkovega trga. Izbrane rešitve oziroma idejne zasnove predvidenih ureditev pa bodo predstavljene na  pomembnejših točkah (kjer je večja frekvenca oziroma so za mesto raprezentativne) skozi vizualizacije pogledov iz teh točk, z namenom, da se uporabnikom omogoči čim lažje prepoznavanje zamišljenih bodočih ureditev.
Tako obsežna prenova odprtega prostora mestnega središča je za stroko vsekakor velik izzivi, še toliko bolj pa je tovrstna vsebina pomembna za prebivalce in uporabnike, saj so te ureditve namenjene prav njim. S tem namenom so prezentacije zasnovane tako, da omogočajo mimoidočim, da se o teh projektih izrečejo.  
V pavilionu bo omogočeno, da se mimoidoči o mestu izrečejo tudi drugače in sicer preko anketnega vprašalnika, kjer jih sprašujemo o njihovem odnosu do mesta, kako nanj gledajo, kaj jim ponuja in kaj pogrešajo ter nenazadnje ali imajo to mesto radi oziroma in/ali se v njem počutijo doma. Uporabniki bodo imeli tudi možnost, da na zemljevidu mesta pokažejo kateri odprti prostori /zgradbe so jim všeč in kateri ne.
Najpogosteje omenjeni oziroma označeni prostori bodo dnevno foto-dokumentirani z namenom razumevanja do katerih prostorov so uporabniki mesta razvili nek odnos oziroma čutenje, iz kakršnega koli razloga in ne glede na to ali gre za pozitiven ali negativen odnos.

Ni komentarjev:

Objavite komentar